หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 โครงการ ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 52 ประจำปี 2561
16 ตุลาคม 2561
 
 
    เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2561  นายธีรยุทธ  พรหมสุข   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฯ  ณ  น้ำตกกรุงชิงอุทยานแห่งชาติ  เขาหลวง อ.นบพิตำ   จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโครงการที่ บฟข.ได้จัดร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  16-19 ตุลาคม 2561ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือมาตั้งแต่ปี 2541  และจัดฝึกอบรมในพื้นที่ภาคใต้มาตั้งแต่ปี  2547 อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน และเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความ สำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ป่าไม้  สัตว์ป่า  สายน้ำ  ทิวทัศน์ที่สวยงามในภาคใต้ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อทุกคน  โดยใช้กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติต่างๆ  เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ทำให้เยาวชน เกิดจิตสำนึกที่ดี และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ยั่งยืนตลอดไป  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์