หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โครงการทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง
12 ตุลาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 12  ตุลาคม  2561  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด    มอบทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบต่อเนื่องครั้งที่ 3 ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุม อาคารบริหาร บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด  ให้แก่นักเรียนที่เรียนอยู่ในอำเภอขนอม ที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถ แต่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  ของสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาจากทาง บฟข.
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์