หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
หนึ่งป่าต้นน้ำ หนึ่งต้นกำเนิดพลังงาน
21 พฤษภาคม 2553
 
 
ช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา บฟข. เข้าร่วม โครงการ “หนึ่งป่าต้นน้ำ หนึ่งต้นกำเนิดพลังงาน”  เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. และเอ็กโก กรุ๊ป  เพื่อพัฒนาพลังงานต้นน้ำ สำหรับชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยก่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จุดประกายแนวคิดในการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับชุมชน รวมถึงร่วมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่ชุมชนพึ่งตนเองในที่สุด โดยการสร้างฝาย และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตแต่ละแห่ง ประมาณ 20 กิโลวัตต์   บฟข. ได้เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 2 แห่ง คือ     
บ้านสันดินแดง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์  ซึ่งเป็นหมู่บ้านในโครงการ หมู่บ้านไทยรักษ์ป่า ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงาน
บ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์