หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 5 กันยายน 2561 “ เพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด ประจำปี 2561 ”
5 กันยายน 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  นายสืบศักดิ์   ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ พร้อม คณะผู้บริหารและพนักงาน  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน  50,000  ตัว เพิ่มเติมประชากรสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำลำคลองต่างๆ ให้พื้นดินและท้องน้ำบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง และโรงเรียนชุมชนวัดบางคู    สถานที่ในการจัดกิจกรรม ณ  อ่างเก็บน้ำคลองบ้านกลาง    ม.4  ต.ควนทอง    อ.ขนอม  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า  300  คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์