หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 “ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ”
20 สิงหาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2561 นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO Group นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บฟข.พร้อมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน EGCO Group ให้การต้อนรับ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ โดยการนำเสนอการติดตามโครงการด้านพลังงานและเพื่อทราบผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าต่างๆของโครงการและความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนอำเภอขนอม
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์