หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรม พิธีมอบรางวัลผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
5 กรกฎาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  5-6 กรกฎาคม 2561  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  โดยมีนายอภิชาติ  คุ้มฮิ้น  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณและพนักงาน บฟข. เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอแนวทางหรือกิจกรรมโครงการที่ทำให้โรงไฟฟ้าขนอม อยู่ร่วมกับประชาชน  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาการค้า   ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์  ตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  โดยมี นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานและเยี่ยมชม จุดแสดงงานผลิตขยายศัตรพืชตามธรรมชาติของโรไฟฟ้าขนอม โดยมี นายพานิช ภู่ไพบูลย์ และนายมนตรี       สทธิศักดิ์  พนักงาน บฟข. ให้การต้อนรับและอธิบายรายละเอียด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์