หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2561  นายโกศล  ศิริวาลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า   พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน  22  โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  220 ทุน  และทุนกิจกรรมกีฬา  โรงเรียน  ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการศึกษา
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์