หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร
14 มิถุนายน 2561
 
 
    เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2561  นายไชยยา ประภัสสราภรณ์  ผู้จัดการส่วนงานบุคคล     บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ค่ายพุทธบุตร  “เยาวชน ต้นกล้าคุณธรรม” ประจำปี 2561 โดยร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม และโรงเรียนในอำเภอขนอม ซึ่งมีนักเรียนช่วงชั้นที่  2  (ป.4 – ป.6) จำนวน 137 คน  และคณะครูอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนทุกคน ในเขตอำเภอขนอม เข้าร่วมโครงการ  มีระยะเวลาในการฝึกอบรม  2  คืน  3  วัน  ณ   ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง ขนอม (วัดกลาง) หมู่ที่ 9  ต.ขนอม   อ.ขนอม   จ.นครศรีธรรมราช
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์