หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทอดผ้าป่าวัดเขาหัวช้าง
30 พฤษภาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2561 นายภานุวัฒน์  ใจบาย เจ้าหน้าที่บริการพร้อมทั้งพนักงาน บริษัท   ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ  วัดป่าเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง  อำเภอ  ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสมทบทุนสร้างโบถ์ “วัดใกล้บ้าน โบสถ์หลังแรก” (พระอาจารย์      ดร.กรีฑา เจ้าอาวาส วัดป่าเขาหัวช้าง) 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์