หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
27 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ” ครั้งที่ 1
27 พฤษภาคม 2561
 
 
   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2561 นายภานุวัฒน์  ใจสบาย เจ้าหน้าที่บริการ  กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม วิถีไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ  ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง) หมู่ที่  9  ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีนายกิตติพันธ์   เพชรชู นายอำเภอขนอม เป็นประธาน  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ บฟข. โดยดำเนินการร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม(วัดกลาง)  วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนในอำเภอขนอม โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมระหว่างวันที่  27-30  พฤษภาคม 2561
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์