หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561
25 เมษายน 2561
 
 

     เมื่อวันที่  25  เมษายน  2561  นายพนมวรรณ  ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ นายมนตรี  โชคอนันต์ ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน บฟข. ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ที่ 8 และโรงพยาบาลขนอม จัดโครงการออกเยี่ยมผู้พิการและผู้สูงอายุประชาชนบ้านบางแพง ในพื้นที่  หมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมคุณภาพประชาชน บ้านบางแพง  นอกจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ แล้ว ยังก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี ของชุมชนหน้าโรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ออกเยี่ยมประชาชนจำนวน  184 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์