หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 25 เมษายน 2561 ต้อนรับคณะผู้บริการจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จำกัด
25 เมษายน 2561
 
 
     เมื่อวันที่  25  เมษายน  2561  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร   จากบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว จำกัด และคณะผู้บริหารจาก ESCO โดยการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด  ในกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าขนอม
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์