หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
20 มีนาคม 2561
 
 
     เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2561 นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข มอลโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น และอาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้านในอำเภอขนอม จำนวน 775  คน ซึ่งมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช       นายสกล จันทรักษ์  เป็นประธาน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์