หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงกู้ภัย
31 มีนาคม 2561
 
 
     เมื่อ 31  มีนาคม  2561  นายวัฒน์ชัย  ไชยธวัช หัวหน้าชุดควบคุมความปลอดภัย ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขนอม    จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงกู้ภัยเพื่อเป็นการเตียมความพร้อมให้แก่ผู้นำท้องที่ในการช่วยเหลือประชาชนหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น    โดยมี นายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำเภอขนอมเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ลานฝึกสถานีอบรมดับเพลิงกู้ภัย บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์