หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
20 มีนาคม 2561 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561
20 มีนาคม 2561
 
 
     เมื่อวันที่ 20  มีนาคม  2561  นายไพโรจน์  บุญมาก  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป         เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนตามโครงการฯ ซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด  ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าม่วง   ได้ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และสังคมโดยรวม  โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง  ที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด   ได้ให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา        ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 18  ประจำปี  2561 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม มีความกระตือรือร้น มีกำลังที่จะใฝ่เรียน มีประสบการณ์ในสภาพสอบแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 30  ทุน   ณ  ห้องประชุม อาคารบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์