หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
28 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
     เมื่อวันที่  28   กุมภาพันธ์  2561 บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราชจัดโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี  2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 420,000  ตัว ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างรายได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายณรงค์  รอดสม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด สมาคมประมงอำเภอขนอมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสมาชิก อสม.ม.8   ต.ท้องเนียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า  200  คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์