หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 15 มกราคม 2561 รับรางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ
15 มกราคม 2561
 
 
     เมื่อวันที่  15  มกราคม  2561 นายอภิชาติ  คุ้มฮิ้น  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ  เข้ารับมอบรางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี คุณกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน ซึ่ง บฟข.ได้รับคะแนนสูงสุด  เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์