หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
19 มกราคม 2561
 
 
     เมื่อ 19  มกราคม  2561  นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายสุเมธ ช้างชนะ เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าเยี่ยมชมบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด โดยการต้อนรับของนายกิตติพันธ์  เพชรชู นายอำเภอขนอม  และคณะผู้บริหาร บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด นำโดยนายไพโรจน์  บุญมาก  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายธีรยุทธ  พรหมสุข ผู้ช่วยฝ่ายบำรุงรักษา, นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการฝ่ายบริการ
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์