หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 13 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
13 มกราคม 2561
 
 
     เมื่อวันเสาร์ที่ 13  มกราคม  2561  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการ และพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.) จัดกิจกรรมงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี  โดยจัดให้มีกิจกรรมการทายปัญหาบนเวทีของเยาวชนในอำเภอขนอม  การมอบของขวัญวันเด็ก เกมส์  การทายปัญหาเยาวชน    การแสดงบนเวที กิจกรรมระบายสี และเลี้ยงอาหาร ขนม น้ำดื่มแก่เด็กๆ  โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 5,0000  คน  ณ บริเวณสโมสร  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์