หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สภากาแฟยามเช้า ณ โรงเรียนวัดเขา(วันครู 2501)
16 พฤศจิกายน 2560
 
 
       เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน  2560  นายภานุวัฒน์  ใจสบาย  เจ้าหน้าที่บริการ  รวมทั้งพนักงาน  บฟข. เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดเขา (วันครู 2501)  ต.ขนอม  อ.ขนอม  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยมี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขนอม เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 110 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชน  ในอำเภอขนอม วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์