หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ร่วมพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลขนอม
15 พฤศจิกายน 2560
 
 
          เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  ร่วมพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลขนอม ต.ขนอม    อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่ง บฟข. ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและเพื่อให้งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลขนอม มีบริการที่ครบวงจรทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรค การปรุงยาสมุนไพร การให้ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย จึงจัดทำโครงการต่อเติมและตกแต่งภายในอาคารแพทย์แผนไทยเพื่อเปิดรับบริการใครบวงจรและเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้มารับบริการ โดยมีผู้ร่วมพิธีประมาณ 70 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์