หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 วัดจันทน์ธาตุทาราม
8 ตุลาคม 2560
 
 
   เมื่อวันที่  8  ตุลาคม 2560  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการ   นายชนิต  ทองแซม  หัวหน้าชุดเดินเครื่องและพนักงาน บฟข.  ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วัดจันทน์ธาตุทาราม หมู่ที่  4  ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยมาใช้ในการปฏิสังขรณ์บูรณเสนาสนะภายในวัด     
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์