หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 ตุลาคม 60 โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
12 ตุลาคม 2560
 
 
     เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  2560  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน  ที่เรียนอยู่ในอำเภอขนอม ที่มีผลการเรียนดี และมีความสามารถ แต่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ ทำให้หมดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  จึงจัดทำ  โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง  ครั้งที่ 2  ประจำปี  2560   ซึ่งเป็นปีที่  2  จำนวน  25  ทุน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์