หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจงถนอม
8 สิงหาคม 2560
 
 
     เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2560  นายสืบศักดิ์   ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด พร้อม คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ในสังกัดเทศบาลตำบลอาวขนอม   จัดขึ้นเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอนต่างๆ  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน  และปรับภูมิทัศน์  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ม.2  ต.ขนอม    อ.ขนอม   จ.นครศรีฯ
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์