หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด
29 สิงหาคม 2560
 
 
       เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2560  นายสืบศักดิ์   ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ พร้อม คณะผู้บริหารและพนักงาน  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน  50,000  ตัว เพิ่มเติมประชากรสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำลำคลองต่างๆ ให้พื้นดินและท้องน้ำบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป  อีกทั้งยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง โรงเรียนบ้านท่าน้อยและโรงเรียนชุมชนวัดบางคู    สถานที่ในการจัดกิจกรรม ณ  อ่างเก็บน้ำคลองบ้านกลาง      ม.4  ต.ควนทอง อ.ขนอม  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า  200  คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์