หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติประจำปี 2560 ” ครั้งที่ 2
31 กรกฎาคม 2560
 
 
     เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2560  นายไพโรจน์  บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่ง  ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช  จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้า ในธรรมชาติ  ประจำปี  2560  ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างรายได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป โดยได้รับความร่วมือจาก  พนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า     ขนอม จำกัด สมาคมประมงอำเภอขนอม  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาชิก อสม.ม.8 ต.ท้องเนียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า  200  คน    ปากน้ำขนอม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์