หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โครงการบริการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี 2560
18 กรกฎาคม 2560
 
 
     เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2560  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการบริการตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปี 2560 ณ  โรงพยาบาลขนอม  ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด  ร่วมกับ โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาประเทศเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมหมายถึงบุคคลนั้นมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี    มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุข  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการให้บริการกับประชาชน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ   ประชาชนที่มีภูมิลำเนา เป็นคนอำเภอขนอม  ชาย หญิง  อายุ   40  ปีขึ้นไป  จำนวน 1,500   ให้บริการระหว่างวันที่  17-21 กรกฎาคม  2560
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์