หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
14 กรกฎาคม 2560
 
 
     เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  2560  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในอำเภอขนอมทั้งสิ้น 22 โรงเรียน ตามโครงการมอบทุนการศึกษา  ประจำปี  2560  ซึ่งมีการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนละ   10  ทุน  และทุนกิจกรรมกีฬา      ห้องประชุมใหญ่   บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัดซึ่งเป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปีและทำให้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด   มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและชุมชนมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งพนักงานยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯและชุมชสร้างคุณค่าทางการศึกษา  เผยแพร่ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ  และทำให้เยาวชนได้สนใจในการศึกษามากยิ่งขึ้น
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์