หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
6 กรกฎาคม 2560
 
 
    เมื่อวันที่  6  กรกฎาคม  2560   บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด   โดย นายไพโรจน์  บุญมาก  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป   จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2560   ซึ่งการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา นอกจากเป็นการอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงามทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นมาของการแห่เทียนพรรษา  และคงไว้ซึ่งความเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาต้องธำรงไว้ซึ่งประเพณีศาสนาที่ดีงามต่อไป   โดยดำเนินการแห่เทียนพรรษา  ในวันที่  6  กรกฎาคม  2560   ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เพื่อสมโภชร่วมกับเทียนพรรษาหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอขนอม ณ สวนสาธารณะพ่อตาคูระ และนำไปถวายวัดต่างๆ จำนวน  16  วัดต่อไป
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์