หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2560
12 มิถุนายน 2560
 
 
    เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2560  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปี 2560 ค่ายพุทธบุตร  เยาวชน ต้นกล้าคุณธรรมโดยร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม และโรงเรียนในอำเภอขนอม ซึ่งมีนักเรียนช่วงชั้นที่  2  (ป.4 – ป.6) จำนวน 680 คน  และคณะครูอาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนทุกคน ในเขตอำเภอขนอม เข้าร่วมโครงการ  โดยแบ่งออกเป็น 5 รุ่น  ในแต่ละรุ่น จะมีระยะเวลาในการฝึกอบรม  2  คืน  3  วัน     ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง) หมู่ที่ 9  ต.ขนอม   อ.ขนอม   จ.นครศรีธรรมราช
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์