หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2560
15 มิถุนายน 2560
 
 
    เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2560  บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด   โดย นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช  จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้า ในธรรมชาติ  ประจำปี  2560  ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างรายได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยได้รับความร่วมือจาก  พนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า     ขนอม จำกัด สมาคมประมงอำเภอขนอม  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาชิก อสม.ม.8 ต.ท้องเนียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า  200  คน    ปากน้ำขนอม บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์