หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 20 เมษษยน 2560 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ควนทองคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560
20 เมษายน 2560
 
 
    เมื่อวันที่  20  เมษายน 2560 นายสืบศักดิ์   ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ควนทองคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560  โดยมี ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด (บฟข.)  ร่วมกิจกรรม  ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลนักเรียน และประชาชน ประเภท 7 คน การแข่งขันวอลเลย์บอล และกีฬาอื่นๆอีกมากมาย  ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์