หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 12 เมษายน 2560 กิจกรรม Big cleaning Day
12 เมษายน 2560
 
 
   เมื่อวันที่  12 เมษายน  2560  นายพนมวรรณ  ตะกี่  ผู้จัดการส่วนบริการ ผู้บริหาร พนักงาน  ร่วม  Big cleaning Day  โดยมี นายกิตติพันธ์  เพชรชู  นาอำเภอขนอม เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ร่วมกับ อำเภอขนอม ผู้ประกอบการโรงแรม  หน่วยงานทั้งแลภรัฐและเอกชน และพี่น้องประชาชน โดยจะร่วมกันพัฒนาแนวชายหาดของอำเภอขนอม ตั้งแต่หาดคอเขา ถึงหาดในเพลา รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน  ณ หาดคอเขา  ม.2 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์