หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2560
18 พฤษภาคม 2560
 
 
เมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  2560  นายไพบูลย์  รักเหย้า  ผู้จัดการส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม  นางวรรณา พัฒน์แก้ว ผู้จัดการส่วนรับจ่ายเงิน  นายมนตรี  โชคอนันต์ เจ้าหน้าเคมีอาวุโส พร้อมพนักงานฯ บฟข.ร่วมกับ    1.  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ท้องเนียน
  2.  โรงพยาบาลขนอม
  3.  เทศบาลตำบลท้องเนียน
  4.  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานบ้านบางแพง (อสม.) หมู่ที่ 8  ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม 
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์