หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 29 มีนาคม 2560 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
 
 
   เมื่อวันที่  29  มีนาคม 2560 นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง บริษัท  ผลิตไฟฟ้าขนอม  จำกัด ร่วมกัน พัฒนาและซ่อมแซม เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางคู  ม.3  ต.ควนทอง  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้นำชุมชน  คณะอาจารย์ และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 40 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์