หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2560 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2560
21 มีนาคม 2560
 
 
   เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2560  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 17  ซึ่งร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าม่วง  จำนวน  20  ทุน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเขตอำเภอขนอม มีความกระตือรือร้น มีกำลังที่จะใฝ่เรียน มีประสบการณ์ในสภาพสอบแข่งขัน อีกทั้งรางวัลและการยกย่องชมเชย จะเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียน ซึ่งจะได้ทราบศักยภาพทางด้านวิชาการของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตน  การสอบแข่งขันในปีนี้ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน  178  คน โดยมีพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารบริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด มีผู้เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ประมาณ 70 คน
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์