หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 11 มีนาคม 2560 ทอดผ้าป่าสามัคคีวันจันทน์ธาตุทาราม
11 มีนาคม 2560
 
 
   เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2560  นายมาโนช อมรนิมิตร ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ พร้อมทั้งพนักงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวันจันทน์ธาตุทาราม และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม ม.4  ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์