หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
14 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ให้กับประชาชน
14 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2560  นายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้คณะบริหารและพนักงาน  ร่วมงานจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ให้กับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นบริเวณ เนินเทวดา ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม  จ.นครศรีฯ โดยมี นายกิตติพันธ์  เพชรชู นายอำเภอขนอม เป็นประธานในงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอขนอมให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอก โดยมีคู่รักที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนมาก
<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์