หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
พิธีมอบอุปกรณ์ตามโครงการคลองสวยน้ำใส
26 ธันวาคม 2559
 
 

   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ

จัดพิธีมอบอุปกรณ์ตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยมี นายกิตติพันธ์ เพชรชู

นายอำเภอขนอม เป็นประธาน ในการมอบ โดยร่วมกับเทตบาลตำบลขนอม

แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อกิจกรรมต่างๆ

อำเภอขนอม จึงได้คัดเลือกคลองขนอมอยู่ในหมู่ที่ 1,8 ต.ท้องเนียน และหมู่ที่

1 ต.ขนอม เป็นคลองนำร่องในการจัดการคุณภาพน้ำในคลอง

เพื่อการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคูคลองอื่นต่อไป โดยการ

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ลำคลองและการมีส่วนร่วมของชุ

มชนโดยทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ ทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทย/

ภาษาพม่า)

2.ลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยจัดตั้งศูนย์รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าจากเรือและจัดห

าถังขยะสำหรับบ้านเรือนบริเวณริมคลองตามความเหมาะสม

3. ปรับภูมิทัศน์สองฝั่งลำน้ำให้มีความเขียวสดใส น่ามอง

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมน้ำ

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์