หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โครงการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำทำปลาเค็ม/ปลาแห้ง ตามโครงการคณะกรรมการร่วมติดตามสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนฯ
26 ธันวาคม 2559
 
 

    เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ

จัดพิธีมอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี นายกิตติพันธ์ เพชรชู

นายอำเภอขนอม เป็นประธาน ในการมอบ ซึ่งโครงการนี้

เนื่องจากอำเภอขนอมเป็นอำเภอที่ติดทะเลที่อุดมสมบูรณ์และมีปลาชุกชุม

และมีชุมชนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทำการประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำได้แก่ กุ้ง

หอย ปู ปลา แต่สิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาประกอบอาหารหรือขาย

จะเก็บไว้รับประทานหรือขายได้ในระยะเวลาสั้น จากสาเหตุนี้

ชาวบ้านจึงคิดค้นหาวิธีที่จะเก็บอาหารไว้รับประทานได้นาน ๆ โดยไม่เน่าเสีย

จากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยมีการจัดทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดประม

าณ 1.1* 1.5 เมตรเพื่อไปติดตั้งใช้งานในชุมชนประมงจำนวน 6 ตู้

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์