หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
21 พฤศจิกายน 2559
 
 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คุณพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ

นายอารักษ์ ศรีสมัย ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไปโรงไฟฟ้าขนอม 1 - 3

และพนักงาน ได้ร่วม กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ

เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน

จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรตินี้อย่างพร้อมเพรียง ณ

ศาลาประชาคมอำเภอขนอม

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์