หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมพัฒนาวัดในขนอม
24 พฤศจิกายน 2559
 
 

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 โดย คุณอารักษ์ ศรีสมัย

ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไปโรงไฟฟ้า 1 - 3 นำผู้บริหาร พนักงาน

และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมพัฒนา วัดในขนอม หมู่ที่11 ต.ขนอม อ.ขนอม

จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 40 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์