หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอขนอม ประจำปี 2559 (วัดเจดีย์หลวง)
5 พฤศจิกายน 2559
 
 

    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 คุณภานุวัฒน์ ใจสบาย เจ้าหน้าที่ส่วนบริการ และพนักงาน ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดเจดีย์หลวง หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยนำพุ่มกฐินเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน มีพนักงานและผู้ปฏบัติงานเข้าร่วม 15 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์