หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2559
22 สิงหาคม 2559
 
 

เมื่อวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559 ทาง โรงไฟฟ้าขนอม โดยทีมงาน

คุณไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร พนักงาน

และผู้ปฏิบัติงาน นำคณะนักเรียน และอาจารย์ โรงเรียนต่างๆ ในอำเภอขนอม

จำนวน 22 โรงเรียน โรงเรียนละ 9 คน (อาจารย์ 1 คน นักเรียน 8 คน)

ไปทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

กรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 198 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์