หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำ
4 สิงหาคม 2559
 
 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทาง โรงไฟฟ้าขนอม โดยนายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์

กรรมการผู้จัดการ นำผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาหล่งบ่อผุด ณ

บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านกลาง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมี

นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอขนอม นายก อบต. ควนทอง

กำนันตำบลควนทอง ผู้นำชุมชน ชาวบ้านรอบๆ อ่างเก็บน้ำบ้านกลาง

อาจารย์และนักเรียน จาก ร.ร.วัดเจดีย์หลวง ร.ร.บ้านท่าน้อย และ

ร.ร.ชุมชนบ้านวัดบางคู เข้าร่วมจำนวนประมาณ 600 คน

<< back
 
 
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์