หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2561 โครงการบรรพชาสามเณร และบวชเนกขัมมะจาริณี ภาคฤดูร้อน
1 เมษายน 2562
วันที่ 28 มีนาคม 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
28 มีนาคม 2562
 
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
20 มีนาคม 2562
วันที่ 7 มีนาคม 2562 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
7 มีนาคม 2562
 
วันที่ 3 มีนาคม 2562 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2562
3 มีนาคม 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสพภัย จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” หลังที่ 1
12 กุมภาพันธ์ 2562
 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรม รักษ์บางแพง สะพานสวยด้วยสองมือ (ฉีดล้างทำความสะอาด)
6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 30 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสุขภาพ อำเภอขนอม ครั้งที่ 1
30 มกราคม 2562
 
วันที่ 14 มกราคม 2562 มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก
14 มกราคม 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
12 มกราคม 2562
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์