หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
10 ตุลาคม 2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพภาคประชาชนบ้านบางแพง ประจำปี 2563 (กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงเร่งด่วน)
7 ตุลาคม 2563
 
วันที่ 19 มีนาคม 2563 โครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
19 มีนาคม 2563
วันที่ 7 มีนาคม กิจกรรมพัฒนาธนาคารสัตว์น้ำชุมชน (ธนาคารปูม้า)
7 มีนาคม 2563
 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการสอบแข่งขันความรู้ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
29 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 มกราคม 2563
 
วันที่ 28 ธันวาคม 62 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
28 ธันวาคม 2562
วันที่ 5 ธันวาคม 62 ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
5 ธันวาคม 2562
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 62 โครงการทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาแบบต่อเนื่อง ครั้งที่ 4
25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
8 พฤศจิกายน 2562
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์