หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โรงไฟฟ้าขนอม สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ณ.เทศบาลตำบลขนอม
7 กันยายน 2564
โรงไฟฟ้าขนอมมอบเงิน 37,650 บาท สนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคสิชลทำหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ผ่
31 สิงหาคม 2564
 
โรงไฟฟ้าขนอมมอบเงิน 150,000 สนับสนุนจัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้แก่ คณะ อสม. และผู้นำชุมชนทั้ง 34 หมู่บ้าน
30 สิงหาคม 2564
โรงไฟฟ้าขนอมมอบเงิน 60,000 บาท สนับสนุนกลุ่มราชสีห์ช่วยเหลือประชาชนชาวขนอม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร
30 สิงหาคม 2564
 
โรงไฟฟ้าขนอมมอบเงิน 150,000 สนับสนุนสร้างห้องน้ำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
25 สิงหาคม 2564
โรงไฟฟ้าขนอม สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ณ.ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลท้องเนียน
11 สิงหาคม 2564
 
โรงไฟฟ้าขนอม สนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวขนอม ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
6 สิงหาคม 2564
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับทุกโรงเรียน เพื่อร่วมดูแล
2 กรกฎาคม 2564
 
CSR DIW
29 มิถุนายน 2564
CSR DIW
29 มิถุนายน 2564
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์