หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่8 ต.ท้องเนียน วันที่ 4-5 ก.ค.55
4 กรกฎาคม 2555
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 บฟข.เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
4 กรกฎาคม 2555
 
วันที่ 14 มกราคม 2555 วันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2555
14 มกราคม 2555
24 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมถวายในหลวง
24 พฤศจิกายน 2554
 
11 พฤศจิกายน 2554 เปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำ EM ก้อน
11 พฤศจิกายน 2554
23 ตุลาคม 54 วันปิยมหาราช โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมวางพวงมาลา
23 ตุลาคม 2554
 
โรงไฟฟ้าขนอมรับรางวัล"สถานประกอบกิจการดีเด่น" จากกระทรวงแรงงาน
14 กันยายน 2554
โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
25 สิงหาคม 2554
 
โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
17 สิงหาคม 2554
การจัดโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด
11 สิงหาคม 2554
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข้อมูลทางการเงิน   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์