หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว > ข่าวสารองค์กร
 
 
 
โปรดใส่คำที่ต้องการค้นหา
 
เริ่มต้น
 
สิ้นสุด
   
   
 
 
กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี อำเภอขนอม ประจำปี 2559 (วัดเจดีย์หลวง)
5 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2559
22 สิงหาคม 2559
 
วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำ
4 สิงหาคม 2559
21 กรกฎาคม 2559 พัฒนาซ่อมแซมและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับ ชุมชนกลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
21 กรกฎาคม 2559
 
15 กรกฎาคม 2559 พิธีแห่เทียนพรรษา
15 กรกฎาคม 2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 โครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ําจืดและพัฒนาหล่งบ่อผุด
26 สิงหาคม 2557
 
วันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2557 โครงการทัศนศึกษาเยาวชนเพื่อการเรียนรู้
19 สิงหาคม 2557
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 พัฒนา ร.ร.บ้านคลองวัง
15 สิงหาคม 2557
 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมแข่งขันกีฬาอําเภอขนอม ประจําปี 2557
23 กรกฎาคม 2557
วันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2557 โครงการมอบแว่นสายตายาวให้กับประชาชน
21 กรกฎาคม 2557
 
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
หน้าหลัก   :   ข้อมูลองค์กร   :   การกำกับดูแลกิจการ   :   โรงไฟฟ้าขนอม   :   ความรับผิดชอบต่อสังคม   :   ข่าวและความเคลื่อนไหว   :   ติดต่อเรา   :    ผังเว็บไซต์